Regulamin

Regulamin sklepu internetowego pasjanitka

Regulamin określa m.in. zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego pasjanitka, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach konsumenta.

Sprzedawcą i równocześnie Administratorem sklepu internetowego jest firma:

PASJANITKA Magdalena Pitucha

Adres: ul. Lwowska 13L, 22-100 Chełm

e-mail: shop@pasjanitka.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 5632169902, REGON 060371333

Numer rachunku bankowego do wpłat:  Alior Bank 17 2490 0005 0000 4530 9151 5881

1. Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 2. Kupujący/ Klient - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego
 4. Sklep sklep internetowy pasjanitka prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://pasjanitka.pl
 5. Produkt - rzecz oferowana do sprzedaży w sklepie internetowym.
 6. Umowa sprzedaż- umowa sprzedaży produktu zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.


2. Kontakt ze sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: ul. Lwowska 13 L, 22-100 Chełm
 2. Adres e-mail: pasjanitka@o2.pl
 3. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Lwowska 13 L, 22-100 Chełm.
 4. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Lwowska 13 L, 22-100 Chełm.

3. Zakupy w sklepie

 1. Przed złożeniem zamówienia kupujący musi się zapoznać z niniejszym regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 2. Zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24h/dobę, realizowane są zaś wyłącznie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
 3. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 4. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia jak najwierniej odwzorowywały kolory zamawianego produktu, jednakże mogą wystąpić nieznaczne różnice pomiędzy zdjęciem a faktycznym produktem. Spowodowane są one różnicą wynikającą z indywidualnych ustawień monitora (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 8. Poszczególne partie produktów włóczek/kordonków/sznurków mogą się różnić od siebie odcieniem - nie jest podstawą reklamacji.
 9. Staramy się, aby w jednym zamówieniu produkty były z jednej partii produktu, nie zawsze jest to możliwe, gdyż nie mamy wpływu na to jakie partie danego produktu otrzymujemy - nie jest to podstawa reklamacji

4. Ceny

 1. Podane ceny produktów w sklepie są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
 2. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

 5. Formy płatności:

 1. Przedpłata / przelew zwykły - przelewem na konto bankowe podane w danych sprzedawcy. Czas oczekiwania na płatność do 5 dni roboczych, po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 2. Płatność elektroniczna- wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W naszym sklepie podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A., do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty.

 6. Realizacja zamówień

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

 5. Opcja darmowej wysyłki dotyczy tylko "Kurier DPD - Przedpłata (przelew lub płatność online) "
 6. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane na 3 dzień roboczy - na wieczór.

 7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo zwrotu towaru w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, w przypadku wadliwego towaru lub błędnie wysłanego towaru z winy sprzedawcy, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawarcia umowy kupna/sprzedaży na odległość.

  Prawo zwrotu nie dotyczy towarów wykonanych pod indywidualne zamówienia (towar został wykonany).

 2. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w punkcie ”Kontakt ze sprzedawcą”, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 3. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na wskazane konto Klienta.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar powinien zostać odesłany w oryginalnym formie/ opakowaniu (nie dotyczy opakowania wysyłki, tylko o sam produkt), nie uszkodzony i nie zużyty.

 6. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Lwowska 13 L, 22-100 Chełm, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 8. Zwrot środków nastąpi do 14 dni.

   8. Procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem umowy - bez wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w 2. Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Ul. Lwowska 13 L, 22-100 Chełm
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 6. Zwroty uszkodzone podczas przesyłki uznajemy jako zwrot uszkodzonego towaru i nie będą uznawane. Wówczas Klient musi ubiegać się o odszkodowanie do firmy dostarczającej paczkę.

   9. Dane osobowe

  Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

   10. Zastrzeżenia

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 3. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 4. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

 5. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. 

 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją powyższego regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl